بافت تابلو فرش

آشنایی با هنرهای دستی درآمدزا اصیل ایرانی

/post-13

هنرهای دستی درآمدزا، به بیان دقیق تر هنرهای دستی یا دست ساز می پردازد که انواع مختلفی دارد. در این هنرها، اشیاء مفید و تزئینی به طور کامل با دست شخص یا با استفاده از ابزارهای ساده و غیر اتوماتیک مانند قیچی، وسایل حکاکی و یا قلاب ساخته می شوند.