خرید ظروف میناکاری

مینا کاری روی سفال چگونه انجام می شود؟

/post-38

هنر میناکاری از قرن ها پیش تا کنون در جهان ماندگار شده است که در هر قرن، شکل جدیدی از این هنر را می توان دید. هنر مینا کاری یک هنر دوست داشتنی است که اکثرا افراد خانه دار سعی می کنند برای خود از طریق آن، در آمدی را کسب کنند. این هنر طرح ها و اشکال خاصی دارد که روی هیچ ظروفی این طرح ها دیده نمی شود؛ مهد هنر مینا کاری در اصفهان است که این هنر در هر قسمت این شهر زیبا کاملا به چشم می خورد.