خم کاری

یادگیری هنر میناکاری و ارزش والای این هنر

/learning-minakari-art

هنر میناکاری یک هنر بسیار قدیمی است که از آغاز اسلام وجود داشته. این که مبدأ این هنر کدام کشور است بر هیچ کس روشن نیست، ولی چون سیر تکامل این هنر در ایران و شهر زیبای اصفهان بوده، این هنر در چشم تمام جهانیان یک هنر ایرانی است و ظروف میناکاری جز سوغات ارزشمند شهر اصفهان است.