صنایع دستی ایرانی

دنیای جذاب و متنوع صنایع دستی ایرانی

/post-51

فرهنگ و تمدن یک کشور یا اقلیم را می توان از روی آثاری که از خود به جای می گذارند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. صنایع دستی یک منطقه نشان دهنده هویت آن منطقه می باشد. صنایع دستی ایرانی از خاص ترین صنایع دستی در دنیا می باشد. هر منظقه از ایران با صنایع دستی خود داستان هایی ریشه دار از فرهنگ و تمدنش را بیان می کند. صنایع دستی ایرانی یکی از موارد تاثیرگذار در صادرات است و سهم بزرگی در اشتغال زایی در جامعه بر عهده دارد، دلیل آن  اشتغال گروه زیادی از مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  در بازار تولید، خرید و فروش آن می باشد.