طرح های میناکاری

طرح های میناکاری روی کاغذ، شکلی جدید از هنری قدیمی

/post-45

میناکاری یکی از قدیمی ترین هنرهای ایرانی است که از دیرباز تاکنون در شهرهای مختلفی از جمله اصفهان رواج داشته است. هر چند امروزه طرح های میناکاری روی کاغذ، به عنوان یک هنر جدید در این حوزه شناخته می شود. دادن شکلی تازه به هنرهای قدیمی، یک راه بسیار جذاب برای زنده نگه داشتن آن ها می باشد.


جذابیت بین المللی طرح های میناکاری

/post-35

طرح های میناکاری که قدمت آن به 1500 سال قبل از میلاد باز می گردد، هنری است که با کمک آتش، خاک و رنگ های معدنی ایجاد می شود. شهر اصفهان مرکز هنر میناکاری در ایران بوده که شهرت جهانی در زمینه طرح های میناکاری دارد.