طرح های میناکاری روی کاغذ

طرح های میناکاری روی کاغذ، شکلی جدید از هنری قدیمی

/post-45

میناکاری یکی از قدیمی ترین هنرهای ایرانی است که از دیرباز تاکنون در شهرهای مختلفی از جمله اصفهان رواج داشته است. هر چند امروزه طرح های میناکاری روی کاغذ، به عنوان یک هنر جدید در این حوزه شناخته می شود. دادن شکلی تازه به هنرهای قدیمی، یک راه بسیار جذاب برای زنده نگه داشتن آن ها می باشد.