ظروف خام مینا کاری خانه بندی

ظروف خام مینا کاری از چه جنسی می باشند؟

/post-36

ظروف خام مینا کاری در اصل همان ظروفی است که به مدل های مختلف و برای مصارف متفاوت به دست سفالگر یا منبت کار یا مس کار و ... طراحی و تولید می شود. منظور ما از ظروف خام مینا کاری در اصل یعنی تمام ظروف گلی و سفالی و مسی و هر ظرفی که ارزش مینا کاری را داشته باشد.