مواد میناکاری

جذابیت بین المللی طرح های میناکاری

/post-35

طرح های میناکاری که قدمت آن به 1500 سال قبل از میلاد باز می گردد، هنری است که با کمک آتش، خاک و رنگ های معدنی ایجاد می شود. شهر اصفهان مرکز هنر میناکاری در ایران بوده که شهرت جهانی در زمینه طرح های میناکاری دارد.