میناکاری روی ظرف

آمیزه ای از هنر و تاریخ با ظروف قاب مشبک میناکاری

/post-37

ظروف میناکاری یا ظروف قاب مشبک میناکاری، یکی از با شکوه ترین صنایع دستی متعلق به کشورمان است. هنر نقش بستن و طرح زدن بر سطوح فلزاتی مانند طلا، نقره و مس از طریق لعاب دادن رنگ ها و در کوره آتش قرار دادن ظروف انجام می شود، البته ممکن است این هنر بر روی شیشه یا سرامیک هم انجام شود. به گفته آرتور پوپ، یکی از خاورشناسان پرآوازه،از 1500 سال پیش از میلاد مسیح این هنر در میان مردم رایج بوده است که بر فلزات، ظروف سفالی و ظروف قاب مشبک میناکاری انجام می شده است.