مینا کاری بر روی طلا و جواهرات

نقوش طراحی شده برای مینا کاری چگونه تهیه می شوند؟

/post-40

نقوش طراحی شده برای مینا کاری طرح هایی سنتی و اصیل هستند که با توجه به قدمت 5 هزار ساله مینا کاری، مدام با اندکی تغییر تکرار می شوند و گاهی نیز این طرح و نقش ها وابسته به تغییرات تکنولوژی روز،  دچار تغییرات بیشتری می شوند. تقریبا در ذهن همه نمونه هاییاز طرح های مینا کاری وجود دارد، زیرا هنر مینا کاری از هنرهای کهن ایران و شهر اصفهان است، به خصوص که نقوش طراحی شده برای مینا کاری منحصر به فرد و محبوب هستند و جذابیت زیادی دارند.