نقاشی بروی مس در عصر معاصر

هنر میناکاری در عصر معاصر

/contemporary-enamel-art

در دوره قاجار نیز هنر میناسازی دچاره تحولاتی شد بخصوص در دوران حکومت ناصر الدین شاه این هنر به دربار و خانه های اشراف راه یافت و بیشتر سر قلیان ها ،کوزه قلیان ها، کمربند ها،آفتابه لگن ها ،گلاب پاش ها،گوشواره ها و اشک دان ها از جنس مینا ساخته شد.