کارگاه های آموزش میناکاری روی مس

انتقال هنر باستانی میناکاری ایرانی به نسل های آینده با آموزش میناکاری روی مس

/post-56

منشاء میناکاری در ایران چنان قدمتی دارد که نمی توان تاریخ دقیقی برای آن معین کرد اما به قطع می توان گفت که اوج شکوفایی میناکاری در ایران به دوره صفویان بر می گردد و از همان زمان تا به امروز شهر اصفهان به عنوان مرکز و پایتخت این هنر اصیل شناخته می شود. به همین سبب بهترین کارگاه های آموزش میناکاری روی مس و سفال نیز در همین شهر قرار دارد.